Menu

thông báo này đến khách truy cập tên miền

0 Comment

Thông báo

Về việc chuyển hướng tên miền.

Xin chào khách truy cập, do tên miền dgmarketvietnam.org.vn có ý tưởng đến website trong lĩnh vực tin tức đầu tư của chúng tôi. Nên chúng tôi đã mua lại tên miền dgmarketvietnam.org.vn.

Nay chúng tôi ra thông báo này đến khách truy cập, tên miền dgmarketvietnam.org.vn sẽ không còn liên quan đến các nội dung trước đây của những đơn vị trước.

Thông báo này sẽ có hiệu lực từ ngày 01.11.2018 – 17.11.2018. Quá thời gian thông báo trên, các tranh chấp về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như từ chối trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Thông báo này thay thế cho các văn bản có liên quan.

Phát đi thông báo từ ngày: 01/11/2018 11:30:00 +7

BQL dgmarketvietnam.org.vn

Thẻ:,