Menu

Thẻ: chứng minh 1+1 =3

1 + 1 = 3 chứng minh bằng ngụy biện toán học

0 Comment
Chứng minh 1 + 1 = 3

Nguỵ biện là sự cố ý suy luận sai, nhưng làm như là đúng. Chẳng hạn như : 1 + 1 =3 Ngụy biện (Fallacies) (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%A5y_bi%E1%BB%87n) là cố tình vi phạm các quy tắc logic trong duy luận, sử dụng các lập luận một cách sai lầm, không hợp lý. Xuất hiện ở một số […]