Menu

Thẻ: Family Name là gì

Cách điền họ tên chính xác trong tiếng anh: First, Middle, Last, Sur, Given

0 Comment

Cách điền chính xác họ và tên trong tiếng Anh: First Name là gì ? Last Name là gì ? Middle name là gì? Last name là gì? Surname là gì? Given name là gì ? Preferred Name là gì Câu hỏi: Tôi đang lúng túng khi điền thông tin giao dịch, mẫu đăng ký […]