Menu

Thẻ: SWOT analysis là gì

SWOT là gì? Ma trận SWOT là gì? Phân tích SWOT trong kinh doanh

0 Comment
SWOT la gi

Ngày nay, trong các lớp học, mỗi phòng ban, doanh nghiệp (Business), từ sinh viên, nhân viên cho đến các lãnh đạo (Leadership) cấp cao, phân tích SWOT (SWOT analysis) trở nên quá quên thuộc. Người ta nói, bàn luận, phân tích, tranh luận với nhau về SWOT, tuy nhiên bạn đã thực sự hiểu […]