Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM hoạt động tại Việt Nam.
Điện lực Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực chính là sản xuất, truyền tải và kinh doanh điện năng.


Đến cuối năm 2002, Điện lực Việt nam đã có nhiều nhà máy điện mới vào vận hành, ngoài 14 nhà máy điện có công suất vừa và lớn , hàng chục trạm diesel và thuỷ điện nhỏ trong năm 2001, bổ sung thêm 633MW công suất cho hệ thống, nâng tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam lên tới 8.860 MW. Sản lượng điện năm 2002 đạt 35.801 triệu kWh, thủy điện chiếm 50.80%, nhiệt điện than chiếm 13.60%, nhiệt điện dầu khí chiếm 29.40% và nguồn Diezel và IPP chiếm 6,2%.

Hiện có 7 công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng, trong đó có 3 công ty điện lực vùng và 4 Công ty Điện lực thành phố: Công ty Điện lực 1, 2, 3; Công ty Điện lực Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố HCM, Đồng Nai.Ngoài các hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh điện năng, các hoạt động trên các lĩnh vực khác của Điện lực Việt Nam cũng rất đáng kể. Có 5 đơn vị thực hiện chức năng tư vấn: Viện Năng lượng, Công ty Tư vấn điện 1, 2, 3, 4. Các dịch vụ tư vấn bao gồm: Tổng sơ đồ phát triển ngành điện, qui hoạch phát triển lưới điện khu vực và tư vấn cho khách hàng như khảo sát, thiết kế, giám sát thi công các công trình nguồn điện (thuỷ điện, nhiệt điện, tuabin khí, diesel...), các công trình lưới điện (cấp điện áp tới 500 KV).

Chủ đầu tư thứ cấp


Các thông báo thầu

Show notices of sub-buyers

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
5 Tháng 1,2011 
Hạn cuối cùng
12 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
5 Tháng 1,2011 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
5 Tháng 1,2011 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
5 Tháng 1,2011 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
3 Tháng 1,2011 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
30 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
10 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
30 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
10 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
29 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
13 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
28 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
5 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
5 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
5 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
23 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
23 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
23 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
24 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
22 Tháng 12,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
24 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
29 Tháng 11,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
24 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
29 Tháng 11,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
24 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
29 Tháng 11,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
24 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
21 Tháng 12,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
24 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
21 Tháng 12,2011 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
10 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
15 Tháng 11,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
10 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
16 Tháng 11,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
10 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
19 Tháng 11,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
10 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
3 Tháng 12,2010