Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Kon Tum

Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Kon Tum hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
4 Tháng 10,2007 
Hạn cuối cùng
29 Tháng 10,2007