Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
1 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
26 Tháng 4,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Bán đấu giá

Đã công bố
1 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
5 Tháng 4,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
24 Tháng 1,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 2,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Bán đấu giá

Đã công bố
19 Tháng 11,2007 
Hạn cuối cùng
22 Tháng 11,2007 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Bán đấu giá

Đã công bố
25 Tháng 10,2007 
Hạn cuối cùng
30 Tháng 10,2007 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
23 Tháng 10,2007 
Hạn cuối cùng
5 Tháng 11,2007 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Bán đấu giá

Đã công bố
22 Tháng 10,2007 
Hạn cuối cùng
24 Tháng 10,2007 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
15 Tháng 10,2007 
Hạn cuối cùng
30 Tháng 10,2007