Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây
Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh http://www.dgmarket.com/tenders/adminShowBuyer.do?buyerId=1514725
vn Số 10 - Phù Đổng Thiên Vương - Thị xã Bắc Ninh

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
15 Tháng 11,2007 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 12,2007