Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư này là một phần của Tổng cục Thuế.
Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
9 Tháng 9,2010 
Hạn cuối cùng
8 Tháng 10,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
5 Tháng 8,2010 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 8,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
29 Tháng 3,2009 
Hạn cuối cùng
10 Tháng 4,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
24 Tháng 2,2009 
Hạn cuối cùng
16 Tháng 3,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
27 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
7 Tháng 11,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
3 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
3 Tháng 11,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
17 Tháng 9,2008 
Hạn cuối cùng
3 Tháng 10,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
6 Tháng 8,2008 
Hạn cuối cùng
15 Tháng 8,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
17 Tháng 12,2007 
Hạn cuối cùng
28 Tháng 12,2007 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
18 Tháng 11,2007 
Hạn cuối cùng
26 Tháng 11,2007