Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Chủ đầu tư này là một phần của Tổng cục Thuế.
Cục thuế tỉnh Thái Nguyên hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
8 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 12,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
17 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 12,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
14 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
9 Tháng 12,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
4 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
29 Tháng 11,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
3 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
27 Tháng 11,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 8,2008 
Hạn cuối cùng
10 Tháng 9,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
12 Tháng 5,2008 
Hạn cuối cùng
15 Tháng 6,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
17 Tháng 12,2007 
Hạn cuối cùng
12 Tháng 1,2008