Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông

Chủ đầu tư này là một phần của UBND tỉnh Đắk Nông.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
22 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
16 Tháng 5,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
26 Tháng 12,2007 
Hạn cuối cùng
24 Tháng 1,2008