Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư này là một phần của Tổng cục Thuế.
Cục thuế tỉnh Quảng Trị hoạt động tại Việt Nam.

Chủ đầu tư thứ cấp


Các thông báo thầu

Show notices of sub-buyers

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
8 Tháng 12,2010 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 12,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
31 Tháng 8,2010 
Hạn cuối cùng
18 Tháng 9,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
6 Tháng 7,2010 
Hạn cuối cùng
3 Tháng 8,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 1,2010 
Hạn cuối cùng
2 Tháng 2,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
28 Tháng 1,2010 
Hạn cuối cùng
10 Tháng 2,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
15 Tháng 1,2010 
Hạn cuối cùng
27 Tháng 1,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
21 Tháng 5,2009 
Hạn cuối cùng
12 Tháng 6,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
21 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 5,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
21 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
22 Tháng 5,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
21 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 5,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
8 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 5,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
21 Tháng 3,2008 
Hạn cuối cùng
27 Tháng 3,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
4 Tháng 3,2008 
Hạn cuối cùng
18 Tháng 3,2008