Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Công ty than Khe Chàm – TKV

Chủ đầu tư này là một phần của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Công ty than Khe Chàm – TKV hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
25 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 12,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
25 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 12,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
25 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 12,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
17 Tháng 3,2008 
Hạn cuối cùng
10 Tháng 4,2008