Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

Chủ đầu tư này là một phần của UBND tỉnh Vĩnh Long.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
21 Tháng 3,2008 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 4,2008