Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh

Chủ đầu tư này là một phần của ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.
Đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
10 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
16 Tháng 4,2008