Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Chủ đầu tư này là một phần của Tổng cục Thuế.
Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hoạt động tại Việt Nam.

Chủ đầu tư thứ cấp


Các thông báo thầu

Show notices of sub-buyers

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
17 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
22 Tháng 11,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
17 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
22 Tháng 11,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
9 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
15 Tháng 11,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
9 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
15 Tháng 11,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
12 Tháng 10,2010 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 10,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
15 Tháng 9,2010 
Hạn cuối cùng
17 Tháng 9,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
8 Tháng 9,2010 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 9,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
11 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
10 Tháng 7,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
15 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
29 Tháng 4,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
15 Tháng 4,2008 
Hạn cuối cùng
25 Tháng 4,2008