Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Chủ đầu tư này là một phần của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
10 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
5 Tháng 12,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
23 Tháng 5,2008 
Hạn cuối cùng
17 Tháng 6,2008