Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư này là một phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Sóc Trăng hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
2 Tháng 4,2009 
Hạn cuối cùng
25 Tháng 4,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
9 Tháng 9,2008 
Hạn cuối cùng
30 Tháng 9,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
9 Tháng 9,2008 
Hạn cuối cùng
30 Tháng 9,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
10 Tháng 7,2008 
Hạn cuối cùng
30 Tháng 7,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
3 Tháng 6,2008 
Hạn cuối cùng
27 Tháng 6,2008