Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thuận Bắc

Chủ đầu tư này là một phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thuận Bắc hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
10 Tháng 8,2009 
Hạn cuối cùng
24 Tháng 8,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
9 Tháng 6,2009 
Hạn cuối cùng
26 Tháng 6,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
13 Tháng 7,2008 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 7,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
1 Tháng 7,2008 
Hạn cuối cùng
7 Tháng 7,2008