Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư này là một phần của Bộ Y tế.
Sở Y tế tỉnh Quảng Trị hoạt động tại Việt Nam.

Chủ đầu tư thứ cấp


Các thông báo thầu

Show notices of sub-buyers

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
26 Tháng 4,2010 
Hạn cuối cùng
11 Tháng 5,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
7 Tháng 4,2010 
Hạn cuối cùng
15 Tháng 4,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
8 Tháng 12,2009 
Hạn cuối cùng
15 Tháng 12,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
26 Tháng 8,2009 
Hạn cuối cùng
24 Tháng 9,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
8 Tháng 6,2009 
Hạn cuối cùng
7 Tháng 7,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
25 Tháng 3,2009 
Hạn cuối cùng
7 Tháng 4,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
13 Tháng 3,2009 
Hạn cuối cùng
10 Tháng 4,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
26 Tháng 12,2008 
Hạn cuối cùng
7 Tháng 1,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
21 Tháng 12,2008 
Hạn cuối cùng
30 Tháng 12,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
8 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
17 Tháng 10,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
7 Tháng 7,2008 
Hạn cuối cùng
21 Tháng 7,2008