Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang

Chủ đầu tư này là một phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
31 Tháng 8,2009 
Hạn cuối cùng
25 Tháng 9,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
31 Tháng 8,2009 
Hạn cuối cùng
25 Tháng 9,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
13 Tháng 7,2008 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 8,2008