Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền

Chủ đầu tư này là một phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
16 Tháng 9,2008 
Hạn cuối cùng
15 Tháng 10,2008