Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu

Chủ đầu tư này là một phần của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
15 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 11,2008