Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Công ty than Thống Nhất-TKV

Chủ đầu tư này là một phần của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Công ty than Thống Nhất-TKV hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
23 Tháng 12,2009 
Hạn cuối cùng
18 Tháng 1,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
22 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
28 Tháng 10,2008