Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Chủ đầu tư này là một phần của UBND Tỉnh Lạng Sơn.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
26 Tháng 10,2008 
Hạn cuối cùng
17 Tháng 11,2008