Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hai Bà Trưng

Chủ đầu tư này là một phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hai Bà Trưng hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
9 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 11,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
9 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 11,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
9 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
20 Tháng 11,2008