Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Ban Quản lý các Dự án đường sắt (RPMU)

Chủ đầu tư này là một phần của Tổng công ty đường sắt Việt Nam.
Ban Quản lý các Dự án đường sắt (RPMU) hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
18 Tháng 1,2009 
Hạn cuối cùng
24 Tháng 2,2009 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
26 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
31 Tháng 12,2008 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
18 Tháng 11,2008 
Hạn cuối cùng
12 Tháng 12,2008