Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế

Chủ đầu tư này là một phần của Bộ Quốc phòng.
Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
23 Tháng 12,2008 
Hạn cuối cùng
3 Tháng 1,2009