Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hải Dương

Chủ đầu tư này là một phần của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hải Dương hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
16 Tháng 2,2009 
Hạn cuối cùng
27 Tháng 2,2009