Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam

Chủ đầu tư này là một phần của UBND tỉnh Quảng Bình.
Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
13 Tháng 3,2009 
Hạn cuối cùng
23 Tháng 3,2009