Tìm kiếm
Đăng nhập
Tìm kiếm chủ đầu tư
Tìm kiếm nâng cao
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Chủ đầu tư này là một phần của Tổng cục Thuế.
Cục Thuế tỉnh Gia Lai. hoạt động tại Việt Nam.

Các thông báo thầu


Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có Đơn dự thầu

Đã công bố
29 Tháng 11,2010 
Hạn cuối cùng
17 Tháng 12,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
30 Tháng 12,2009 
Hạn cuối cùng
4 Tháng 1,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
30 Tháng 12,2009 
Hạn cuối cùng
6 Tháng 1,2010 

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức:  Yêu cầu có đề xuất dự án

Đã công bố
30 Tháng 12,2009 
Hạn cuối cùng
14 Tháng 1,2010