Lọc tìm kiếm
Nguồn thông báo
Status
Khi được xuất bản
Loại thông báo
Language
Đăng nhập
Bạn có muốn công bố gói thầu của bạn lên dgMarket-Vietnam?
Kích vào đây

Sort by:

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

Đã công bố
19 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

Đã công bố
17 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

Đã công bố
16 Tháng 12,2014
Hạn cuối cùng
29 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

Đã công bố
6 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

Đã công bố
2 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

$
Đã công bố
19 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
9 Tháng 1,2015

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Yêu cầu có đề xuất dự án

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

$
Đã công bố
19 Tháng 11,2014
Hạn cuối cùng
24 Tháng 12,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

Đã công bố
8 Tháng 11,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

Đã công bố
29 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

Đã công bố
25 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

Đã công bố
25 Tháng 10,2014

Quốc gia:  Việt Nam

Hình thức: Thông báo trúng thầu

111 Cơ quan cấp trên:   World Bank

Đã công bố
25 Tháng 10,2014