Tìm kiếm

Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc thông báo

Thông báo tin trước

Thông tin chung

Việt Nam
   ..
   25 Tháng 11,2007
   30 Tháng 12,2007
   TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
   Tiếng Việt Nam
   Đấu thầu trong nước

Thông tin về địa chỉ liên hệ

   Phòng đền bù- Ban quản lý dự án công trình điện MB
1111D đường Hồng Hà, Quận Hoàn Kiếm
TP Hà Nội
Việt Nam
   04.210.3054
   04.210.3052
   Kích vào đây
   http://icon.evn.com.vn

Hàng hoá, Công trình và Dịch vụ

Đường dây điện   

Văn bản gốc

      
THÔNG BÁO
Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc được Tập đoàn
Điện lực Việt Nam (EVN) giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng các công trình lưới điện từ 110Kv đến 500Kv trên phần lãnh thổ của các tỉnh phía Bắc.
Ban đang chuẩn bị triển khai công tác xin cấp đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số công trình như:
- Đường dây 500Kv Sơn La - Hiệp Hòa, đường dây 500Kv Quảng
Ninh - Mông Dương, đường dây 220Kv Thanh Hóa - Vinh mạch 2 và một số công trình khác trong giai đoạn tiếp theo.
Các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có khả năng thực hiện
các công việc: Đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ xin cấp đất, thực hiện bồi thường tái định cư, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình lưới điện, lập hồ sơ năng lực gửi về phòng đền bù Ban QLDA công trình điện miền Bắc trước ngày 30/12/2007.
Điện thoại để liên hệ: 04.2103054 - 04.2103052
Di động 0913201038 gặp ông Tính
Hãy chú ý rằng thông báo này chỉ cho thông tin của bạn.
Chúng tôi cố gắng với khả năng tốt nhất để cung cấp các tin tức chính xác và cập nhật nhất trên website. Nhưng chúng tôi không đảm bảo tất cả các thông tin không có lỗi.
Nếu bạn có bất kì gợi ý nào để cập nhật/chỉnh sửa thông báo này, hãy cho chúng tôi biết.