Tìm kiếm

Cung cấp vải may trang phục ngành Thuế năm 2007, năm 2008

Yêu cầu có đề xuất dự án

Thông tin chung

Việt Nam
   Gói số 01, 02
   29 Tháng 11,2007
   27 Tháng 12,2008
   Tiếng Việt Nam
   Đấu thầu trong nước

Thông tin về địa chỉ liên hệ

   Tổng Cục Thuế Bộ Tài Chính
100 Lò Đúc
TP Hà Nội
Việt Nam
   (04 ) 9719463
   Kích vào đây

Hàng hoá, Công trình và Dịch vụ

Vải và các mặt hàng liên quan  

Văn bản gốc

      
THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu 02 gói thầu:

- Gói thầu số 1: Cung cấp vải áo may trang phục ngành Thuế năm 2007, năm 2008.

- Gói thầu số 2: Cung cấp vải quần may trang phục ngành Thuế năm 2007, năm 2008.

Theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước; Thuộc dự án: Cung cấp vải may trang phục ngành Thuế năm 2007, năm 2008; sử dụng nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế mời tất cả các nhà thầu trong nước có đủ năng lực kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu 02 gói thầu nói trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Quản trị (Ông Dũng, ĐT: 04.9722938) Ban Tài vụ Quản trị - Tổng cục Thuế số 123 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội và sẽ được mua một bộ hồ sơ hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đ (một triệu đồng chẵn) tại Phòng Quản trị - Ban Tài vụ Quản trị - Tổng cục Thuế số 123 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 10/12/2007 đến ngày 27/12/2007 (trong giờ làm việc hành chính).

Thời gian nộp hồ sơ dự thầu chậm nhất vào trước 10h00 ngày 27/12/2007 tại Phòng Quản trị- Ban Tài vụ Quản trị - Tổng cục Thuế số 123 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá:

- Đối với gói thầu số 1 là: 100.000.000 đ (Một trăm triệu đồng chẵn).

- Đối với gói thầu số 2 là: 200.000.000 đ (Hai trăm triệu đồng chẵn).

và phải được gửi đến Phòng Tài vụ - Ban Tài vụ Quản trị - Tổng cục Thuế số 123 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chậm nhất là trước 10h 00 ngày 27/12/2007.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10 h30 phút, ngày 27/12/2007 tại cơ quan Tổng cục Thuế số 123 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.


KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hãy chú ý rằng thông báo này chỉ cho thông tin của bạn.
Chúng tôi cố gắng với khả năng tốt nhất để cung cấp các tin tức chính xác và cập nhật nhất trên website. Nhưng chúng tôi không đảm bảo tất cả các thông tin không có lỗi.
Nếu bạn có bất kì gợi ý nào để cập nhật/chỉnh sửa thông báo này, hãy cho chúng tôi biết.