Tìm kiếm

Gồm 77 danh mục thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc điều trị ung thư theo tên gốc

Yêu cầu có đề xuất dự án

Thông tin chung

Việt Nam
   Gói số 1
   12 Tháng 11,2008
   5 Tháng 12,2008
   Bộ Y tế
   Tiếng Việt Nam
   Đấu thầu trong nước

Thông tin về địa chỉ liên hệ

   Khoa Dược Bệnh viện TW Huế
16 Lê Lợi
TP.Huế
Việt Nam
   054.3822325 số máy lẻ 157
   Kích vào đây

Hàng hoá, Công trình và Dịch vụ

Các loại thuốc khác nhau  

Văn bản gốc

      
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Căn cứ Quyết định số 4274/QĐ-BYT ngày 03/11/2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua
thuốc năm 2009 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn thu viện phí của Bệnh viện TW Huế.
Bệnh viện TW Huế tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu sau:
Gói số 1: gồm 77 danh mục thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc điều trị ung thư theo tên gốc;
Theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức đấu thầu một túi hồ sơ xét từng mặt hàng.
Bệnh viện TW Huế mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu
gói thầu nêu trên.
Giá một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh là 500.000 đồng/bộ (không hoàn lại) nộp tại Phòng Tài chính Kế toán
- Bệnh viện TW Huế, địa chỉ 16 Lê Lợi - TP. Huế, điện thoại: 054.3822325 số máy lẻ 157.
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8h00, ngày 20 tháng 11 năm 2008 đến trước 8h00, ngày 05 tháng 12 năm
2008 (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 10.000.000đ (mười triệu đồng Việt Nam) cho mỗi gói
thầu tham dự, và phải được gửi đến Khoa Dược - Bệnh viện TW Huế, địa chỉ 16 Lê Lợi - TP.Huế, trước 8h00 (giờ
Việt Nam), ngày 05 tháng 12 năm 2008.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8h30 (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 12 năm 2008 tại Phòng tiếp
khách của Bệnh viện.
Bệnh viện TW Huế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian
và địa điểm nêu trên
Hãy chú ý rằng thông báo này chỉ cho thông tin của bạn.
Chúng tôi cố gắng với khả năng tốt nhất để cung cấp các tin tức chính xác và cập nhật nhất trên website. Nhưng chúng tôi không đảm bảo tất cả các thông tin không có lỗi.
Nếu bạn có bất kì gợi ý nào để cập nhật/chỉnh sửa thông báo này, hãy cho chúng tôi biết.