Đầu tư tiền thông minh

Tôi chỉ làm tốt một việc khi tôi hiểu rõ về nó. Vì vậy, hoặc tôi đã có kiến thức, chuyên môn trong lĩnh vực mà tôi đang có ý định đầu tư, hoặc tôi phải học để hiểu nó. Khi ấy, tôi mới thực sự nên đầu tư.

Theo Warren Buffett, “rủi ro đến từ những điều tôi không biết rõ”. Như vậy, hãy gắn bó với những điều bạn quen thuộc và nắm rõ trong tay.

Đầu tư tiền thông minh​

4 nguyên tắc đầu tư thông minh

Kiên định với mục tiêu lợi nhuận

Đầu tư vào lĩnh vực am hiểu thực sự

Thông minh sử dụng dòng tiền

Thông minh sử dụng dòng tiền

Lên kế hoạch đầu tư chi tiết

Lên kế hoạch đầu tư chi tiết

Đầu tư vào lĩnh vực am hiểu thực sự

Kiên định với mục tiêu lợi nhuận

Robert Arnott
“In investing, what is comfortable is rarely profitable.”

Trong đầu tư, những gì dễ dàng hiếm khi có lợi nhuận.

Đầu tư con người

Our Team

Tinh thần đội ngũ là khả năng làm việc cùng nhau hướng tới một tầm nhìn chung. Khả năng định hướng thành tựu cá nhân hướng về mục tiêu của tổ chức. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường. – Andrew Carnegie

Đầu tư con người

Warren Buffett từng một nói rằng khi tuyển dụng người hãy tìm kiếm ba phẩm chất sau: sự chính trực, trí tuệ, và năng lượng. Và bạn không có điều đầu tiên, hai thứ phía sau sẽ giết bạn đấy. Bạn nghĩ về điều đó, nó sẽ là thật. Nếu bạn tuyển người không có phẩm chất đầu tiên, bạn sẽ ước rằng thà họ ngu ngốc và lười biếng còn hơn.

Đầu tư tiền thông minh​

4 yếu tố cần có ở một nhân sự giỏi

Kiên định với mục tiêu lợi nhuận

Khả năng tổ chức, đạo đức, công bằng

Thông minh sử dụng dòng tiền

Giao tiếp tốt, biết lắng nghe

Lên kế hoạch đầu tư chi tiết

Giải quyết vấn đề

Đầu tư vào lĩnh vực am hiểu thực sự

Khả năng lãnh đạo

Paul Clitheroe
“Invest in yourself. Your career is the engine of your wealth.”

Đầu tư vào chính mình. Sự nghiệp của bạn là động cơ sự giàu có của chính bạn

Đầu tư con người

thành công

Sự khác biệt giữa người thành công và người thực sự thành công là người thực sự thành công nói không với hầu hết mọi thứ