1 + 1 = 3 chứng minh bằng ngụy biện toán học

Nguỵ biện là sự cố ý suy luận sai, nhưng làm như là đúng. Chẳng hạn như : 1 + 1 =3

Ngụy biện (Fallacies) (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%A5y_bi%E1%BB%87n) là cố tình vi phạm các quy tắc logic trong duy luận, sử dụng các lập luận một cách sai lầm, không hợp lý. Xuất hiện ở một số người thường xuyên đỗ lỗi cho hoàn cảnh, do người khác… bao biện nhưng sai phạm của mình. Một số ngụy biện cố ý để nhằm mục đích thao tác, đánh lạc hướng người đọc và nghe, biến cái đúng là sai và biến cái sai là đúng. Những sai lầm không cố ý trong suy luận do ẩu tả, thiếu hiểu biết được gọi là ngộ biện.

Chứng minh ngụy biện 1 +1 bằng 3 như sau:

Giải

1 + 1 = 3 <=> 2 = 3

Gỉa sử ta có: 14 + 6 – 20 = 21 + 9 – 30

Đặt 2 và 3 thừa số chung ta có:

2 x ( 7 + 3 – 10 ) = 3 x ( 7 + 3 – 10 )

Theo toán học thì hai tích bằng nhau và có thừa số thứ hai bằng nhau thì thừa số thứ nhất bằng nhau.

Như vậy: 2 = 3

Phản biện:

 • Sự thật 2 không thể bằng 3. Bài toán này sai trong lí luận của chúng ta là ở chỗ ta kết luận rằng: Hai tích bằng nhau và có thừa số thứ hai bằng nhau thì thừa số thứ nhất cũng bằng nhau. Điều đó không phải bao giờ cũng đúng.
 • Kết luận đó đúng khi và chỉ khi hai thừa số bằng nhau đó khác 0. Khi đó ta có thể chia 2 vế của đẳng thức cho số đó. Trong trường hợp thừa số đó bằng 0, thì luôn luôn có a x 0 = b x 0 với bất kì giá trị nào của a và b.

ta có:1+1=2+1

mà (1+1)x0=(2+1)x0

vậy 1+1=3

Vì vậy, ta không thể khẳng định được rằng a = b

Thay đổi chủ đề

 • Công kích cá nhân (ad hominem).
 • Lợi dụng quyền lực (ad verecundiam).
 • Lợi dụng quyền lực nặc danh.
 • Lợi dụng tác phong.
 • Luận điệu cá trích
 • Luận điệu ngược ngạo (Burden of Proof).

Lợi dụng cảm tính và đám đông

 • Dựa vào bạo lực (ad baculum).
 • Lợi dụng lòng thương hại (ad misericordiam).
 • Lợi dụng hậu quả (ad consequentiam).
 • Lạm dụng chữ nghĩa.
 • Dựa vào quần chúng (ad numerum).

Làm lạc hướng vấn đề

 • Lí lẽ chẻ đôi.
 • Lí lẽ ngờ nghệch (ad ignorantiam).
 • Lí luận lươn trạch. Loại ngụy biện này cho rằng nếu một sự kiện xảy ra, các sự kiện có hại khác sẽ xảy ra.
 • Mệnh đề rời rạc.
 • Đơn giản hóa.

Qui nạp sai

 • Khái quát hóa vội vã.
 • Khái quát hóa không đúng chỗ.
 • Kéo dài tính tương đồng.
 • Lí lẽ quanh co.
 • Đảo ngược điều kiện
 • Lợi dụng rủi ro.
 • Lợi dụng trường hợp cá biệt.
 • Kết luận lạc đề
 • Ngụy biện rơm.

Nguyên nhân giả

 • “Postology”.
 • Ảnh hưởng liên đới.
 • Ảnh hưởng không đáng kể.
 • Ảnh hưởng ngược chiều.
 • Nguyên nhân phức tạp.
 • Nguyên nhân sai (Non causa pro causa).

Nhập nhằng

 • Lí lẽ mơ hồ.
 • Chơi chữ (Amphiboly).
 • Trọng âm (accent).

Phạm trù sai

 • Hỗn hợp.
 • Phi thể thức (ad hoc).

Phi logic (non sequitur) và nhầm lẫn trong tam đoạn luận

 • Phi logic.
 • Loại bỏ tiền đề.
 • Giả định hư.
 • Ngụy biện bốn ngữ
 • Đứt đoạn.

Các nhầm lẫn khác

 • Dẫn chứng bằng giai thoại.
 • Lợi dụng cổ tích.
 • Dựa vào cái mới (ad novitatem).
 • Lí lẽ của đồng tiền.
 • Dựa vào cái nghèo.
 • Điệp khúc (ad nauseam).
 • Lạm dụng thiên nhiên.
 • Ngụy biện “Tu quoque”.
 • Lạm dụng thống kê.
 • Mặc định Ðề: Các hình thức ngụy biện khi tranh luận

Vậy theo bạn, ” thất bại là mẹ của thành công” câu này là ngụy biện hay phản biện?

Bài viết mới

Có thể bạn quan tâm