Đầu tư tiền thông minh

Đầu tư tiền thông minh​

Tôi chỉ làm tốt một việc khi tôi hiểu rõ về nó. Vì vậy, hoặc tôi đã có kiến thức, chuyên môn trong lĩnh vực mà tôi đang có ý định đầu tư, hoặc tôi phải học để hiểu nó. Khi ấy, tôi mới thực sự nên đầu tư.

Theo Warren Buffett, “rủi ro đến từ những điều tôi không biết rõ”. Như vậy, hãy gắn bó với những điều bạn quen thuộc và nắm rõ trong tay.

4 nguyên tắc đầu tư thông minh

Đầu tư vào lĩnh vực am hiểu thực sự
Đầu tư vào lĩnh vực am hiểu thực sự
Lên kế hoạch đầu tư chi tiết
Lên kế hoạch đầu tư chi tiết
Thông minh sử dụng dòng tiền
Thông minh sử dụng dòng tiền
Kiên định với mục tiêu lợi nhuận
Kiên định với mục tiêu lợi nhuận

Robert Arnott
“In investing, what is comfortable is rarely profitable.”

Trong đầu tư, những gì dễ dàng hiếm khi có lợi nhuận.

Our Team

Our Team

Tinh thần đội ngũ là khả năng làm việc cùng nhau hướng tới một tầm nhìn chung. Khả năng định hướng thành tựu cá nhân hướng về mục tiêu của tổ chức. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường. – Andrew Carnegie

Đầu tư con người

Warren Buffett từng một nói rằng khi tuyển dụng người hãy tìm kiếm ba phẩm chất sau: sự chính trực, trí tuệ, và năng lượng. Và bạn không có điều đầu tiên, hai thứ phía sau sẽ giết bạn đấy. Bạn nghĩ về điều đó, nó sẽ là thật. Nếu bạn tuyển người không có phẩm chất đầu tiên, bạn sẽ ước rằng thà họ ngu ngốc và lười biếng còn hơn.

4 yếu tố cần có ở một nhân sự giỏi

  1. Khả năng tổ chức, đạo đức, công bằng
  2. Giao tiếp tốt, biết lắng nghe
  3. Giải quyết vấn đề
  4. Khả năng lãnh đạo

Paul Clitheroe
“Invest in yourself. Your career is the engine of your wealth.”

Đầu tư vào chính mình. Sự nghiệp của bạn là động cơ sự giàu có của chính bạn

Thành công

Sự khác biệt giữa người thành công và người thực sự thành công là người thực sự thành công nói không với hầu hết mọi thứ