Menu

Tag: công thức tính dài hạn

Vốn lưu động là gì? Cách tính tài sản ngắn hạn và dài hạn

0 Comment
von luu dong la gi

Vốn lưu động là gì? Tiếng Anh là Working Capital Khái niệm Vốn lưu động còn được gọi là vốn luân chuyển hay vốn lưu động rồng, theo thuật ngữ là working capital (WC), đây là thước đo tài chính đại diện cho thanh khoản vận hành có sẵn cho một doanh nghiệp, tổ chức, […]