Menu

Tag: mt là gì

Thuật ngữ MT là gì? Phân biệt MT với GT và TT trong lĩnh vực Marketing như thế nào?

0 Comment
Mt là gì?

Khi làm việc trong ngành Marketing và trong kinh doanh, bạn có thể đọc và nghe thấy thuật ngữ: kênh MT. Vậy thực chất, thuật ngữ MT là gì? Phân biệt MT với GT và TT trong lĩnh vực Marketing như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời cho các câu hỏi trên […]