Menu

Tag: nghĩa của combo

Combo là gì?

0 Comment
combo là gì

Combo là gì? Những lợi ích của combo trong kinh doanh Ý nghĩa Combo trong bán hàng là hình thức bán kết hợp nhiều loại mặt hàng trong cùng một gói sản phẩm. Dùng danh từ số nhiều trong tiếng Anh là Combos. Lợi ích người bán và người mua khi dùng combo nhà hàng, […]